Varianten

Gastouderopvang kent twee basis varianten, opvang bij de gastouder thuis of opvang in uw eigen huis(maximaal 3 dagen per week). Opvang in uw eigen huis op meer dan 3 dagen per week kent weer aparte regels.
Hieronder leest u over de voordelen van iedere vorm, de kosten en de (wettelijke) voorwaarden. Bij alle varianten krijgt u kinderopvangtoeslag tot maximaal € 5,52 per kind per uur (2016).


De basis varianten
1. Opvang bij de gastouder thuis
2. Opvang in uw eigen huis (maximaal 3 dagen per week)
3. Opvang in uw eigen huis (meer dan 3 dagen per week)

 

1. Opvang bij de gastouder thuis

Bij deze vorm van gastouderopvang brengt en haalt u uw kind(eren) zelf op afgesproken tijdstippen met de gastouder

Voordelen:

 • U betaalt per kind per uur;
 • U kunt kiezen voor een gastouder die ook andere kinderen opvangt, maar dit hoeft niet;
 • Bij ziekte of vakantie van de gastouder hoeft u niet door te betalen
 

2. Opvang in uw eigen huis

Bij deze vorm van gastouderopvang komt de gastouder bij u aan huis. U kunt zelf afspraken maken over werktijden, werkzaamheden en dagindeling. Naast het zorgen voor de kinderen kan de gastouder ook licht huishoudelijk werk voor u doen. Voor uw kind is het fijn om in z’n eigen vertrouwde omgeving te zijn met z’n eigen speelgoed en bedje.
Is uw gastouder aan huis familie? Dan kunt u betalen per kind per uur.
Is de gastouder iemand anders? Dan betaald u minimaal het minimumuurloon. Deze laatste variant valt onder de ‘Regeling dienstregeling aan huis’.

 

a) Door een familielid (ook deze dient te voldoen aan alle wettelijke eisen)
b) Door een gastouder

 

a) Door een familielid

 

Voordelen:

 • De opvang wordt uitgevoerd door een bekend gezicht;
 • U betaalt per kind per uur;
 • Bij ziekte of vakantie van de gastouder hoeft u niet door te betalen.
 

b) Door een gastouder (maximaal 3 dagen per week)
Met de Regeling dienstverlening aan huis kunt u iemand in dienst nemen om klussen in en om uw
huis te doen, zoals boodschappen, de verzorging van huisdieren of de was. Werkzaamheden als
gastouder aan huis vallen ook onder deze regeling. U bent opdrachtgever, maar ook werkgever, en
de gastouder is uw werknemer. Via de Regeling dienstverlening aan huis hoeft u echter niet alle
werkgeverslasten te dragen. Er moet sprake zijn van een gezagsverhouding: u geeft aan welk werk
gedaan moet worden en bijvoorbeeld hoe het werk gedaan moet worden en de gastouder voert
het werk uit. De afspraken over deze zaken moeten vastliggen in een contract. Om in aanmerking
te komen voor de regeling moet zowel u als de gastouder een particulier zijn.

 

Regels voor de ouder 

 • De gastouder mag niet meer dan drie dagen per week voor u werken. Het aantal uren dat de
 • gastouder per dag werkt, is niet belangrijk. Werkt de gastouder één uur per dag, dan geldt
  dat als één gewerkte dag.
 • U betaalt per uur minimaal het wettelijk minimumloon aan de gastouder én een bedrag aan
  het gastouderbureau.
 • U betaalt een vakantietoeslag van 8% en loondoorbetaling van het wettelijke aantal
  vakantiedagen (het wettelijk aantal vakantiedagen per jaar is vier keer het aantal werkdagen
  per week).
 • Als de gastouder ziek wordt, moet u het loon zes weken doorbetalen (ten minste 70% van het
  loon, maar minimaal het minimumloon).
 • U heeft zowel met het gastouderbureau als met de gastouder een contract afgesloten. In dit
  contract moet zijn opgenomen: de opzegtermijn, de afgesproken uurprijs, het recht op een
  vakantietoeslag van 8%, loondoorbetaling van het wettelijke aantal vakantiedagen en
  doorbetaling bij ziekte.
 • U heeft verder geen administratieve verplichtingen. U hoeft geen loonheffing en sociale
  premies in te houden op de vergoeding die u aan de gastouder betaalt. U hoeft nergens op te
  geven dat iemand voor u werkt.
 • U bent een werkgever in de zin van de Arbowet en moet daarom zorgen voor een veilige en
  gezonde werkomgeving.
 

Regels voor de gastouder

 • De gastouder is niet verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen en kan dus geen
  aanspraak maken op de Ziektewet, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de
  Werkloosheidswet (WW). De gastouder kan zich hiervoor wel vrijwillig verzekeren,
  bijvoorbeeld bij het UWV.
 • De gastouder moet zelf inkomstenaangifte doen bij de Belastingdienst.
 • De gastouder kan zonder ontslagvergunning worden ontslagen.
 • De gastouder kan in aanmerking komen voor de verlofregeling uit de Wet arbeid en zorg.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2015 by Gastouderbureau VIP  Proudly created by Bo Stassen

Volg ons op facebook
 • Facebook Black Round
Belangrijke documenten