Uw Inkomsten

Als gastouder bent u vrij om zelf uw uurtarief te bepalen. Gastouderbureau VIP adviseert een uurprijs van €5,50 per uur per kind. Lees hierover meer onder het kopje ‘Tarieven’. Met onderstaand schema willen wij u een indruk geven wat uw inkomsten per maand kunnen zijn, uitgaande van een 9urige werkdag gedurende 46 weken per jaar.

 

Aantal dagen per week        1 kind        2 kinderen        3 kinderen       4 kinderen        5 kinderen

1                                             € 190        € 380               € 570                € 760              € 950

2                                             € 380       € 760               € 1140               € 1520             € 1900

3                                             € 570       € 1140              € 1710               € 2280             € 2850

4                                             € 760      € 1520              € 2280               € 3040             € 3800

5                                             € 950      € 1900              € 2850               € 3800            € 4750

 

Zelfstandig ondernemer of niet?
Over de bovenstaande inkomsten is nog geen belasting betaald. Hoeveel belasting u moet afdragen hangt af van uw ‘status’ bij de belastingdienst.
Als gastouder bent u zelfstandig ondernemer (ZZP-er). Dat wil niet automatisch zeggen dat u ook als ondernemer gezien wordt voor de inkomstenbelasting. De wet stelt bepaalde eisen aan ondernemers en de belastingdienst bepaald of u aan die eisen voldoet. Indien u aan de gestelde eisen voldoet, kunt u als gastouder gebruik maken van de speciale ondernemersregelingen en geniet u belastingvoordeel. Voldoet u niet aan de gestelde eisen dan moet u uw inkomsten als gastouders opgeven als ‘inkomsten uit overig werk’.

 

Belastingvoordelen ZZP-ers:
Zelfstandigenaftrek: € 7.280 (minimaal 1.225 uren werkzaam per jaar)
Startersaftrek (max 3 jaren): € 2.123
MKB winstvrijstelling: 14% van de winst
Investeringsaftrek: 28%

 

Waar kijkt de belastingdienst naar bij de “ondernemers” beoordeling?

 1. Maakt u winst? Zo ja, hoeveel?
  Als u minimale winst maakt of structureel verlies leidt en is het niet aannemelijk dat u winst gaat maken. Er is dan geen sprake van een onderneming.
 2. Hoe zelfstandig bent u als ondernemer?
  Als anderen bepalen hoe u uw onderneming moet inrichten en hoe u uw werkzaamheden uitvoert, dan is er meestal geen sprake van een onderneming.
 3. Hoeveel tijd steekt u in uw werkzaamheden?
  U moet voldoende tijd besteden aan uw werkzaamheden om deze rendabel te maken. Dit is vastgesteld op minimaal 1.225 uren per jaar.
 4.  Beschikt u over voldoende financiële middelen?
  Als ondernemer moet u investeren in uw bedrijf. U moet voldoende middelen hebben om uw bedrijf te starten en een tijdje draaiende te houden.
 5. Wie zijn uw opdrachtgevers?
  U streeft ernaar meerdere opdrachtgevers (ouders van de kinderen) te hebben. Hiermee neemt uw zelfstandigheid toe en uw afhankelijkheid af.
 6. Hoe maakt u uw onderneming bekend naar buiten?
  U bent voor uw bestaan afhankelijk van opdrachtgevers. Om ondernemer te zijn moet u zich voldoende kenbaar maken, bijvoorbeeld door reclame, een internetsite, een reclamebord of eigen briefpapier.
 7. Loopt u “ondernemersrisico”?
  Bestaat een kans dat uw opdrachtgevers niet betalen? Gebruikt u uw goede naam voor de uitoefening van uw werkzaamheden? Bent u afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van uw diensten? Loopt u “ondernemersrisico”, dan bent u waarschijnlijk een onderneming.
 8. Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming?
  De Belastingdienst neemt een beslissing die afhangt van uw persoonlijke situatie. Het gaat er niet alleen om dat/of u aan alle criteria voldoet, maar ook hoe ze met elkaar samenhangen. Als u maar 1 of 2 klanten heeft maar u verwacht er snel meer te krijgen, kan het zijn dat de Belastingdienst u alsnog als ondernemer voor de inkomstenbelasting ziet.

 

Praktische tips om “ondernemerschap” te kunnen onderbouwen:
- Maak een eigen website
- Zorg voor eigen visitekaartjes
- Zet geregeld een advertentie (desnoods bij de supermarkt)
- Maak een eigen pedagogisch beleidsplan
- Neem een of meerdere ondernemersverzekeringen
- Regel een aparte bankrekening voor zakelijke transacties
- Investeer in uzelf en uw onderneming (opleiding/training)

 

Gastouder met “inkomsten uit overig werk”
Werkt u als gastouder zonder gebruik te maken van de fiscale regelingen als ondernemer?
Dan hebt u “inkomsten uit overig werk”.
Over het inkomen dat u verdient met uw werk als gastouder moet u belasting betalen. De kosten die u maakt om uw werk als gastouder goed uit te kunnen voeren mag u aftrekken. Deze kosten worden ook wel “zakelijke aftrekposten” genoemd. De opbrengsten min de kosten vormt uw “inkomsten uit overig werk”.
Hierover moet u de volgende belastingen betalen:

 

• Inkomstenbelasting en premie volksverzekering (zie tabel)
• Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (ondernemer/freelancer) 5,4% in 2014 (< € 51.414 belastbaar inkomen).

 

Belastingtarieven Box 1 voor 2014:

 

Te betalen inkomstenbelasting/premie volksverzekering

Schijf Belastbaar inkomen        Tot 65 jaar        Vanaf 65 jaar

1t/m € 19.64536,                       25%                   18,35%

2€ 19.645 t/m € 33.555            42%                   24,1%

3€ 33.555 t/m € 55.991            42%                   42%

4€ 55.991 en hoger                   52%                   52%

 

Rekenvoorbeeld 1:
Inkomsten als gastouder (<65jr): 17200 euro
Kosten die u maakte: 2000 euro
Belastbaar inkomen: 15200 euro
U betaalt dan de volgende belasting:
• Inkomstenbelasting en premie volksverzekering 36,25% x 15200 = 5510,-
• Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet 5,4% x 15200 = 821,-
U betaalt aan belasting € 5510,- + € 821,- = € 6331,-

 

Algemene heffingskorting
Iedere Nederlander ontvangt van de Belastingdienst (naast evt andere kortingen) de Algemene Heffingskorting. De algemene heffingskorting is € 2.103. Na het jaar dat u de AOW-leeftijd hebt bereikt vanaf 2014: 65 jaar en twee maanden) is de algemene heffingskorting € 1.065.
Dit hoeft niet het bedrag te zijn waar u recht op heeft, want de Algemene Heffingskorting kent een afbouwregeling. Wanneer u alleen als gastouder werkt wordt de belasting die u moet betalen allereerst afgetrokken van de algemene heffingskorting (of andersom).

 

Belastingen uit rekenvoorbeeld 1: € 6331,-
Algemene heffingskorting 2014: € 2.103,-
U betaalt aan belasting: € 6331,- - € 2.103,- = € 4228,-

 

In dit voorbeeld is slechts aangegeven op welke wijze een heffingskorting verrekend wordt. Met overige kortingen (bijvoorbeeld de arbeidskorting) is geen rekening gehouden.

 

Gastouder zijn en overige uitkeringen (pensioen, VUT enz)
Het kan zijn dat u naast uw inkomen als gastouder ook een uitkering of een pensioen ontvangt. Het is belangrijk om te informeren bij de uitkerende instantie of een “extra” inkomen gevolgen heeft op de hoogte van deze uitkering.

© 2015 by Gastouderbureau VIP  Proudly created by Bo Stassen

Volg ons op facebook
 • Facebook Black Round
Belangrijke documenten