Oudercommissie

Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouderbureau. Zij vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen die op de betreffende locatie worden opgevangen. Een oudercommissie van een gastouderbureau vertegenwoordigt de ouders van alle kinderen die bij de aangesloten gastouders worden opgevangen.

Hieronder vindt u meer beknopte informatie over de oudercommissie. In onze brochure 'De oudercommissie - medezeggenschap, adviesrecht en de achterban' (zie hiernaast) vindt u uitgebreide informatie.

Waarom een oudercommissie?

Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van de opvang te handhaven en verbeteren.

Tevens kan de oudercommissie een rol spelen in de communicatie met ouders. 
Dankzij het medezeggenschaprecht (adviesrechten) van de oudercommissie die zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang, heeft de oudercommissie inspraak en dus invloed op diverse aspecten van de opvang.

Wat doet een oudercommissie?

Een oudercommissie adviseert de opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. Tijdens vergaderingen worden adviesaanvragen van de opvangorganisatie behandeld en worden adviezen geformuleerd.

Daarnaast onderhoudt de oudercommissie contact met de ouders, de organisatie en de GGD.

Veel oudercommissie organiseren themabijeenkomsten, ouderavonden en/of activiteiten voor de Dag van de Pedagogisch Medewerker. De taken van de oudercommissie worden officieel vastgelegd in een medezeggenschapsreglement.

 

Wie zit er in de oudercommissie?

Elke ouder die een kind op het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang heeft of naar een gastouder brengt, kan in de oudercommissie van de betreffende locatie / het bijbehorende gastouderbureau plaats nemen. Bij de samenstelling van de oudercommissie wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende groepen op de opvang. 

Indien u wilt deelnemen aan de oudercommissie van Gastouderbureau VIP kunt u dit kenbaar maken door een mailtje te sturen naar 

info@gastouderbureauvip.nl

De oudercommissie van Gastouderbureau VIP

Momenteel bestaat de oudercommisie van Gastouderbureau VIP uit de volgende leden:

Anouk Bisschops

Marieke Lardinois

Thijs van den Berg

Frank van Weers

© 2015 by Gastouderbureau VIP  Proudly created by Bo Stassen

Volg ons op facebook
  • Facebook Black Round
Belangrijke documenten