Kwaliteitseisen

Sinds 2005 valt gastouderopvang onder de wet kinderopvang. Tot december 2009 kon in principe iedereen met verantwoordelijkheidsgevoel en liefde voor kinderen gastouder worden. Gastouders zijn veelal moeders, pedagogisch medewerkers en jong senioren. Gastouderopvang is hiermee de afgelopen jaren een sterk groeiend en volwaardig onderdeel geworden van kinderopvang van kinderen van 12 weken tot 13 jaar. Vanaf januari 2010 worden er extra eisen aan gastouders en gastouderbureaus gesteld om zo de kwaliteit hoogwaardig te houden.

 

Eisen aan de gastouder:

 • Heeft een diploma mbo-2 Helpende (Zorg en) Welzijn, of een ander diploma waarmee
  hij/zij aan de eisen voldoet, of een ervaringscertificaat. (Zie kopje geaccepteerde diploma’s).
 • Heeft een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen .
 • Heeft een verklaring omtrent het gedrag (VOG), ook voor huisgenoten van 18 jaar of
  ouder indien de kinderen bij de gastouder thuis worden opgevangen.
 • Spreekt tijdens het werk Nederlands, Fries of een andere Nederlandse streektaal.
 • Is 18 jaar of ouder en woont niet op hetzelfde adres als de ouder.
 • Eigen kinderen staan niet onder toezicht.

 

Eisen aan de locatie:

 • Gastouders mogen slechts op één locatie kinderen opvangen. Dat mag bij de gastouder
  thuis zijn of bij één van de vraagouders thuis, maar niet op twee plekken.
 •  Een gastouder mag maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar opvangen. Daarbij worden
  eigen kinderen tot 10 jaar meegeteld.
 • Een gastouder mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen
  allemaal jonger dan 4 jaar zijn. Dit is inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar. Er mogen
  maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2
  kinderen van 0 jaar. Dit is ook weer inclusief eigen kinderen van deze leeftijd.
 • Voor kinderen tot 1,5 jaar moet de gastouder een aparte slaapruimte hebben. De grootte
  van deze slaapruimte is afgestemd op het aantal kinderen in die leeftijdscategorie.
 • Er moeten binnen en buiten voldoende speelmogelijkheden zijn, afgestemd op het aantal en
  de leeftijd van de op te vangen kinderen.
 • Als er 4 of meer kinderen tegelijkertijd worden opgevangen heeft de gastouder een
  achterwacht, die in het geval van calamiteiten snel aanwezig kan zijn.
 • De opvangplek is altijd volledig rookvrij.
 • Er zijn voldoende goed functionerende rookmelders.

 

Opname in landelijk register kinderopvang 
Gastouders en gastouderbureaus die aan de eisen voldoen komen in het nieuwe Landelijk Register Kinderopvang. Ouders komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als hun gastouder en hun gastouderbureau in het register staan. De Belastingdienst kan hiermee controleren of zij recht hebben op kinderopvangtoeslag. Het Landelijk Register draagt daarmee bij aan het voorkomen van misbruik. Ook kan iedereen zo vanaf 1 januari 2010 zien welke opvang al is goedgekeurd.

 

Gastouderbureau VIP hanteert de volgende aanvullende voorwaarden:

 • De gastouder is WA verzekerd (gratis via Gastouderbureau VIP) en in het bezit van een mede-inzittenden
  verzekering (bij gebruik van auto)
 • Heeft aantoonbare ervaring in het werken met kinderen, dit kan zijn middels ervaring
  met eigen kinderen, via studie of vorige werkzaamheden.
 • De gastouder kan continuïteit en stabiliteit in de opvang bieden en mag geen fysiek of verbaal geweld gebruiken.
 • De gastouder is in staat om in noodsituaties adequaat te kunnen handelen.
 • De gastouder laat de kinderen niet over aan anderen, ook niet aan huisgenoten.
 • De gastouder heeft een positieve houding tegenover opvang door personen anders dan
  eigen ouders/verzorgers.
 • De gastouder moet plezier hebben in het omgaan met kinderen en voldoende tijd en ruimte hebben om een gastkind een vast en vertrouwd opvangadres te kunnen bieden.

 

Hoe komt u in het bezit van de benodigde documenten?
Wanneer u niet over een diploma op de lijst beschikt, kunt u met behulp van Gastouderbureau VIP het diploma MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn behalen met de diplomaroute voor gastouders. Het certificaat Eerste Hulp aan kinderen kunt u behalen door een eendaagse cursus Eerste Hulp aan Kinderen bij te wonen. Deze cursus wordt door de meeste zorgverzekeringen grotendeels vergoed. De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunt u aanvragen op het gemeentehuis, het stadskantoor, of online. De kosten hiervan zijn € 30,05 per Verklaring. Zodra u alle documenten in uw bezit hebt en deze hebt overhandigd aan Gastouderbureau VIP kunnen wij u inschrijven in het LRKP. Het inschrijven neemt enkele weken in beslag. Bent u reeds geregistreerd in het LRKP? Dan hoeft u geen nieuwe documenten aan te vragen. U kunt ons uw LRKP-nummer overhandigen samen met kopieën van de documenten die u reeds in uw bezit hebt.

© 2015 by Gastouderbureau VIP  Proudly created by Bo Stassen

Volg ons op facebook
 • Facebook Black Round
Belangrijke documenten