Diplomalijst

Wanneer u in het bezit bent van een diploma of ervaringscertificaat van één van de volgende opleidingen hoeft u geen diploma MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn meer te behalen.

 

MBO-2-opleidingen

 • Helpende breed 2

 • Helpende sociaal agogisch werk 2

 • Helpende welzijn 2

 • Helpende Zorg en Welzijn

 • Verzorgingsassistent(e)

MBO-3/4-opleidingen

 • A verpleegkundige

 • A-Verpleegkundige

 • A-verpleegster

 • A-verpleger

 • Activiteitenbegeleider (AB)

 • Activiteitenbegeleiding (AB)

 • Agogisch Werk (AW)

 • Agogisch Werk/Cultureel Werk (AW/CW)

 • Agogisch Werk/Residentieel Werk (AW/RW)

 • Akte hoofdleidster kleuteronderwijs

 • Akte Kleuterleidster A

 • Akte Kleuterleidster B

 • Akte van bekwaamheid als hoofdleidster bij het kleuteronderwijs

 • Akte van bekwaamheid als leidster aan kleuterscholen

 • Akte van bekwaamheid als leidster bij het kleuteronderwijs

 • Arbeidstherapie (AT)

 • B Verpleegkundige

 • B-Verpleegkundige

 • B-verpleger

 • CIOS algemeen sportleider/ster

 • Cultureel werk (CW)

 • Diploma A (ziekenverpleging)

 • Diploma MHNO kinderverzorgster voor het jonge kind

 • Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)

 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang

 • Getuigschrift A (ziekenverpleging)

 • Getuigschrift B (ziekenverpleging)

 • Inrichtingswerk (IW)

 • Kinderbescherming A

 • Kinderbescherming B

 • Kinderverzorging en Opvoeding

 • Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV)

 • Kinderverzorging/Jeugdverzorging 2 (KV/JV 2)

 • Kinderverzorging/Jeugdverzorging 3 (KV/JV 3)

 • Kinderverzorgster (KV)

 • Kinderverzorgster van de centrale raad voor de kinderuitzending

 • Kultureel werk (KW)

 • Leidster kindercentra (niet van OVDB)

 • Leidster Kindercentra landelijke stg. OVDB

 • Leidster Kindercentra van de OVDB of onder de WEB

 • Maatschappelijke zorg (medewerker gehandicaptenzorg)

 • Medewerker Gehandicaptenzorg niveau 3

 • Medewerker gehandicaptenzorg niveau 4

 • Medewerker maatschappelijke zorg

 • Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs)

 • Onderwijsassistent

 • Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang

 • Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg

 • Pedagogisch Werker 3 Kinderopvang

 • Pedagogisch werker 3

 • Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg

 • Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang

 • Pedagogisch Werker Jeugdzorg – niveau 4

 • Pedagogisch Werker kinderopvang

 • Pedagogisch Werker niveau 3

 • Pedagogisch werker niveau 4 Jeugdzorg

 • Pedagogisch Werker niveau 4

 • Pedagogisch werker

 • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4

 • Residentieel Werk (RW)

 • Sociaal Agogisch 2

 • Sociaal Agogisch II (MBO-SA II) afstudeerrichting Kultureelwerk

 • Sociaal Agogisch II

 • Sociaal Cultureel Werk

 • Sociaal Dienstverlener (SD)

 • Sociaal Pedagogisch Werk Kinderopvang MBO niveau 3

 • Sociaal Pedagogisch Werker (SPW; lang of onder WEB)

 • Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3)

 • Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4)

 • Sociaal Pedagogisch Werker

 • Sociaal-agogisch II richting (MBO SA II) (semi) residentiële hulpverlening

 • Sociaal-Cultureel Werker (SCW)

 • Sociale Arbeid (SA, SA2 of SAII)

 • Sociale Arbeid/Sociaal Dienstverlener (SA/SD)

 • Sociale Dienstverlening (SD, SA, SA1 of SAI)

 • Sport en Bewegen (niveau 3 en 4)

 • Sport- en bewegingscoördinator (niveau 4)

 • Sport- en bewegingsleider (niveau 3)

 • SPW lang

 • Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB)

 • Verdere Scholing in Dienstverband (VSID) richting kinderdagverblijven

 • Verpleegkunde A

 • Verpleegkunde B

 • Verpleegkunde Z

 • Verpleegkunde

 • Verpleegkundige Z

 • Verpleegkundige

 • Verplegende (VP)

 • Verpleging (VP)

 • Verpleging A

 • Verpleging B

 • Verzorgende (VZ niveau 3 of VZ lang)

 • Verzorgende beroepen (VZ)

 • Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG)

 • Verzorging (VZ)

 • Z Verpleegkundige

 • Z-Verpleegkundige

 • Zwakzinnigenzorg

Hoger onderwijs opleidingen

 • 3e jaar deeltijd volgend Cultureel Maatschappelijke vorming (CMV)

 • 3e jaar deeltijd volgend Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)

 • 3e jaar deeltijd volgend Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (SPH)

 • Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)

 • Akte Muziekonderwijs A Algemene Muzikale Vorming

 • Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)

 • Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs

 • Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)

 • Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)

 • Akte van bekwaamheid N XI

 • Akte van bekwaamheid NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)

 • Akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de lichamelijke oefening

 • Akte van Bekwaamheid van de tweede graad tot het geven van voortgezet onderwijs in Textiele Werkvormen alsmede in (een ander vak)

 • Akte van Bekwaamheid voor het geven van Lager Onderwijs in het vak

 • Lichamelijke Oefening

 • Akte van Bekwaamheid voor het geven van Lager Onderwijs in het vak Nuttige

 • Handwerken voor Meisjes

 • Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)

 • Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte A/B)

 • Applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer(es)

 • Associate Degree Kinderopvang

 • Associate Degree Onderwijsondersteuner Omgangskunde

 • Associate Degree Pedagogisch Educatief Medewerker

 • Bachelor of Nursing

 • Creatieve therapie (waaronder van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)

 • Cultureel Werk (CW)

 • Culturele en Maatschappelijke vorming (CMV)

 • Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

 • Docent Dans

 • Docent Drama

 • Docent Mime

 • Docerend musicus

 • Educatieve therapie (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)

 • Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)

 • HBO-bachelor-SPH, CMV, WMD

 • Hogere Beroepsopleiding voor Verpleegkundigen

 • Hogere sociaal-pedagogische opleiding van leider(st)s op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling (van Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)

 • Hoofdonderwijzer

 • Inrichtingswerk (IW)

 • Jeugdwelzijnswerk

 • Kinderverzorging en kinderopvoeding

 • Kinderverzorging en opvoeding

 • Kreatief Educatief Werk

 • Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau (docentenrichting binnenkunstonderwijs of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding)

 • Kunstzinnige therapie

 • Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)

 • Leraar lichamelijke oefening (ALO)

 • Leraar speciaal onderwijs

 • Leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in lichamelijke oefening

 • Leraar voortgezet Onderwijs van eerste graad in handvaardigheid

 • Leraar voortgezet onderwijs van eerste graad in tekenen

 • Lerarenopleiding Omgangskunde

 • Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde

 • Lerarenopleiding Verzorging/Huishoudkunde

 • Maatschappelijk Werk (MW)

 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)

 • Overgangsbewijs naar laatste jaar pedagogische academie

 • Pedagogiek (HBO-bachelor)

 • Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek

 • Pedagogisch management Kinderopvang

 • Pedagogische Academie

 • Sociaal kunstzinnige therapie

 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)

 • Sport en Bewegen

 • Verpleegkunde

© 2015 by Gastouderbureau VIP  Proudly created by Bo Stassen

Volg ons op facebook
 • Facebook Black Round
Belangrijke documenten