top of page
Ontwerp zonder titel (3).png

Tarieven

De kosten voor kinderopvang bij een gastouder bestaan uit twee delen:

De opvangvergoeding (gastouder) en de bureaukosten  (gastouderbureau). Het maximale tarief waarover kinderopvangtoeslag wordt berekend is in 2021 vastgesteld op €6,49 per kind per uur.

 

Opvangvergoeding
Gastouders zijn vrij om hun eigen uurprijs te bepalen. Gastouderbureau VIP adviseert een uurprijs van gemiddeld €6.25 per uur op doordeweekse dagen tussen 08.00 en 18.00. 


Komt jou gastouder bij jullie aan huis (Nanny) en valt deze onder de ‘regeling dienstverlening aan huis’? Dan betaal je minimaal het minimumloon per uur aan je gastouder/nanny.

 

Bureaukosten
Voor het gebruik maken van onze diensten rekenen wij een vast bedrag per maand per gezin van €39,50 (per opvanglocatie).

Kinderopvangtoeslag

Omdat de opvang plaats vindt bij een erkende gastouder via een erkend bureau, heb je als ouders recht op kinderopvangtoeslag. Je krijgt een vast percentage van de kosten maandelijks terug. Hoe hoog dit percentage is, hangt af van je inkomen. Tijdens het koppelingsgesprek zullen we hier samen even naar kijken en indien nodig helpen wij graag met de aanvraag.

Diensten

U betaald aan VIP een vast bedrag van €39,50 per maand per gezin. Over dit bedrag krijgt u ook kinderopvangtoeslag van de belastingdienst.

 

Wat krijgt u allemaal voor dit maandelijks bedrag?

  • Bemiddeling en advies.

Voor al uw vragen met betrekking tot de opvang, de gastouder, de belastingdienst of bedenk het zo gek, mag u mij bellen/mailen/appen! Dat zelfde geldt ook voor uw gastouder.

  • Verzekering

Voor alle aangesloten gastouders én gastkinderen heb ik een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten.

  • Jaarlijkse screening van de opvangvlek.

Ieder jaar controleer ik samen met de gastouder of de locatie nog aan alle veiligheidseisen voldoet. De RIE die wij opstellen kunt u inzien in uw eigen online omgeving.

  • Uitgebreid cursusaanbod voor de gastouder

Twee keer per jaar organiseer ik een EHBO cursus en daarnaast tal van andere interessante lezingen en workshops om uw gastouder up to date te houden.

  • De kassiersfunctie

Ik verwerk de uren, stuur de facturen en zorg dat uw gastouder maandelijks het juiste salaris ontvangt. Ook ontvangt u aan het einde van het jaar een overzicht van de gemaakte kosten. Deze heeft u nodig voor de belastingdienst.

  • Uw eigen online omgeving

Zodat u altijd toegang heeft tot de facturen, jaaroverzichten, contracten en andere belangrijke documenten

bottom of page